Hela denna artikel är en annons från Optio

Fler och fler företag väljer att dela ägande med anställda. Det är smart! En som såg detta tidigt är Christoffer Herheim, VD för Optio Incentives. Nu växer de snabbast inom sitt område i Norden och öppnar ett nytt kontor i Sverige.

Växer snabbast i Norden inom sitt område. Nu öppnar de kontor i Sverige!

Publicerad 5 oktober, 2021

Allt fler bolag väljer att erbjuda sina anställda aktier i företaget.
Det är smart!
Med rätt struktur skapas snabbt en klassisk win-win-situation, där ägare och anställda tillsammans drar företaget åt samma håll.

Några som tidigt såg affärspotentialen i detta var gänget på Optio Incentives.

Från kontoret i västra Oslo har Optio Incentives vd Christoffer Herheim, och några av Nordens främsta experter på design och administration av  incitamentsprogram, byggt en tillväxtmaskin inom sin nisch.

Med över 80 börsnoterade företag tryggt placerade i den egna SaaS-tjänsten är de ledande på Oslobörsen. Nu står Sverige på tur.

Det är win-win

I jakten på de bästa talangerna blir det alltmer populärt bland företag att erbjuda sina anställda delägarskap.

Börsernas rekordhöga antal nynoteringar bidrar också till en ständigt ökande efterfrågan på effektiva system, och inte minst kompetensen att kunna utvärdera de finansiella instrument som används.

I dagsläget har redan mer än tre fjärdedelar av de företag som är noterade på Stockholmsbörsen incitamentsprogram som en del av ersättningen till sina anställda. Efterfrågan av effektiva system, och inte minst expertis i hur de finansiella instrumenten ska användas, ökar.

– Som ledande aktör i Norden finns vi redan på den svenska marknaden och samarbetar bland annat med kunder som Northvolt, Sinch, Cellink, MIPS och Acast. Det är mot denna bakgrund som vi nu vill bemanna en avdelning i Sverige. Det är ett gyllene tillfälle för en försäljningschef som drömmer om att komma in i ett tidigt skede i ett företag med stark tillväxt och god ekonomi, säger Herheim.

Perfekt tajming

– Hur ett incitamentsprogramska läggas upp beror alltid på situationen och varierar beroende på vad företaget vill uppnå och var det befinner sig i utvecklingsprocessen. Den gemensamma nämnaren för all aktiebaserad ersättning är dock att den ska ge de anställda och arbetsgivaren, företaget och företagets ägare, gemensamma incitament att bygga upp företaget och dra nytta av företagets tillväxt och framgång, förklarar Herheim.

Och han vet vad han pratar om. Han har haft goda erfarenheter av detta i tidigare medarbetarrelationer, i samband med en företagskris där personaloptioner blev en del av den totala ersättningen.

– För mig blev det en bra lösning. När företaget kom ut ur krisen möjliggjordes en rejäl vinst på optionen. Vi hoppas nu att våra anställda kommer att kunna ta del av samma fina resa genom sitt medarbetarägande hos oss. Den här gången kommer vi dock inte att behöva någon kris för att lyckas. Vi vill helt enkelt ge våra viktiga resurser den del av kakan som de förtjänar, säger han.

Ett upplägg som växer med kunderna

Incitamentsprogramanvänds av företag i alla storlekar och faser: allt från små nystartade företag som vill anställa duktiga kollegor, men inte har råd med marknadsmässiga löner, till världens största företag med flera tusen anställda. Det fina med optionslösningen är att den är skalbar:

– Därför bidrar den till tillväxt, samtidigt som den gör att vi kan växa tillsammans med våra kunder, säger Herheim.

I dagsläget har redan mer än tre fjärdedelar av de företag som är noterade på Stockholmsbörsen incitamentsprogramsom en del av ersättningen till sina anställda. Optioner är det mest populära instrumentet – ungefär 50 procent av programmen är optionsprogram. Mer än 90 procent av optionerna avtalas i aktier, med alternativet kontantavräkning.

Det sägs ofta att det är bättre att äga en liten andel i Coca Cola än en stor andel i Jolly Cola. När incitamentsprogramanvänds på rätt sätt kan den resultera i organisationer där alla goda krafter rör sig åt samma håll. Det gynnar företagets välmående och långsiktiga utveckling.

Från startup till scaleup på 3år

Optios grundare har utvecklat ytterligare ett företag inom samma område. Företaget såldes till en stor schweizisk bank 2015.

– Det var en trevlig resa för alla inblandade och något som vi som företag hade jobbat länge för. Att gå från att vara en enkel startup till att bli en schweizisk bankregim är en omfattande förändring. Vi såg snabbt att serviceområdet kunde vidareutvecklas och att vi borde utmana branschen genom att samla den kompetens vi hade förvärvat, ta kontakt med bra teknologer och skapa en mer effektiv organisation, säger Christoffer.

Det stämde bra.

Sedan starten 2018 har Optio byggt upp en imponerande kundlista och hittills har de aldrig tappat en kund. Bolaget dominerar Oslobörsen och har varit lukrativt från första början.

En unik möjlighet för rätt person

Optio Incentives redan uppnått mycket på kort tid, tack vare en tjänst som har bevisat sitt värde på marknaden. Detta är fortfarande bara början på vårt äventyr, och nu letar Optio Incentives efter en skicklig försäljningschef som kan bidra till att bolaget blir störst inom incitamentsprogrami Sverige och en ledande aktör på den svenska marknaden.

Tjänsten innebär ett stort ansvar, men ger också flexibilitet och möjlighet att bli landschef för Sverige på lång sikt.

Är du en försäljningschef som vill ha delägarskap i det som du är med och bygger upp, samtidigt som du vill kunna påverka och forma ett tillväxtföretag? Då är detta en mycket spännande möjlighet för dig. Se platsannons försäljningschef Sverige här.

Vill du komma igång nu? Eller letar du efter bättre system för administration av incitamentsprogrami ditt företag?

Läs mer om Optio Optios lösningar här.