Hela denna artikel är en annons från Quantservice

Effektivare underhåll en nyckel till bättre resultat i industrin

Publicerad 26 maj, 2021

Endast cirka 30 till 45 procent av arbetsdagen på en underhållsavdelning ägnas åt faktiskt och praktiskt underhållsarbete. Det visar flera olika mätningar inom tung industri.

Med hjälp av moderna processer, utvecklad servicekultur och digital teknik går det att förbättra underhållet med 10 till 20 procent.

EXITLÄNK: Läs mer om Quant Smart Maintenance

 Industrin har under senare år genomgått stora förändringar med automatisering och effektivisering. Det innebär att även underhållsavdelningarna måste förnya sig.

– Underhåll är en viktig nyckel inom tung industri. Ju större och mer komplex produktionen är, desto viktigare är det att arbetsstyrkan, metoderna och processerna för underhållet är i takt med utvecklingen, säger Pekka Venäläinen, regionchef för Quant Europa.

Quant är en av pionjärerna inom underhåll och utveckling av underhåll. I över 30 år har företaget förbättrat produktionen, säkerheten och prestandan för över 400 produktionsanläggningar i alla branscher runt om i världen.

Tar vara på outnyttjad potential

Inom tung industri finns i dag stora möjligheter att effektivisera hela utförandeprocessen för underhållet, menar Pekka Venäläinen.

– Se till exempel på en av de anläggningar vi arbetat med. De hade en personalstyrka på cirka 100 personer, en genomsnittlig arbetskraftskostnad på 40 euro per timme och en genomsnittlig produktivitet på bara 37 procent inom underhållsavdelningen. Det innebär att anläggningen årligen förlorade cirka 4,6 miljoner euro i icke-produktiv underhållsarbetstid. Det är tid som kan  användas betydligt bättre.

Mätningar visar också att bara en mindre andel av arbetsdagen på en underhållsavdelning inom tung industri, cirka 30 till 45 procent, ägnas åt faktiskt underhållsarbete, det vill säga planering och utförande av underhåll.

– Här finns med andra ord en stor outnyttjad potential. Genom vår nya servicemodell, Maintenance Execution Partnership, och modern digital teknik kan vi hjälpa våra kunder att bygga en effektiv underhållskultur med förbättrade säkerhetsrutiner.

Digitala verktyg ger insyn

Quants nya servicemodell är en del av Quants totala serviceerbjudande och har specialanpassats för att förbättra underhållsarbetet inom tung industri.

– Modellen bygger på partnerskap och är en optimal lösning för kunder som själva hanterar den strategiska utvecklingen och förvaltningen av produktionstillgångarna, men som behöver stöd för att utveckla genomförandet av underhållet. Vi tar över ansvaret för genomförandet av underhållet på plats i anläggningen och utvecklar processerna, personalen och verktygen.  Kunden behåller kontrollen, säger Pekka Venäläinen.

Genom att använda moderna digitala verktyg kan både underhållsplaneringen och beslutsprocesserna bli faktabaserade. På så vis förbättras dessa, vilket i sin tur leder till betydligt effektivare underhållsprocesser.

– Vi har samlat allt i ett enda gränssnitt. Medarbetarna har hela arbetsordern digitalt i sina mobiltelefoner och gör all planering, genomförande och säkerhetscheckar där. Det möjliggör att de alltid har aktuell och korrekt information och kan identifiera rätt åtgärder i rätt tid.

Det digitala gränssnittet är transparent också för kunden, som kan följa Quants arbete direkt från datorn eller mobiltelefonen. Informationen som visas kan också skräddarsys för att passa respektive kund.

Minimerar ställtider

Quant lanserade nyligen Maintenance Execution Partnership i Norden men partnerskapsmodellen har funnits i deras serviceportfölj i Sydamerika i flera år – med stor framgång. Tillsammans med kunderna har Quants team kunnat förbättra effektiviteten i underhållsgenomförandet med mellan 10-20 procent.

– Partnerskapsmodellen har genererat förbättringar både i resultat och kvaliteten. Vi optimerar kostnaderna för underhållet samtidigt som vi minimerar ställtiderna i produktionen, säger Pekka Venäläinen.

EXITLÄNK: Läs mer om Quants lösningar och hur de kan hjälpa företag